Biuletyn Informacji Publicznej
Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka
drukuj

Zamówienia publiczne

Informacja z otwarcia ofert

Przetarg na ochronę fizyczną

Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:
Świadczenie usług ochrony osób, budynków i mienia Kujawsko–Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Toruniu (Znak sprawy: KPSOSW.271.12.2023.IR)

Postępowanie prowadzone jest wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej przy użyciu Platformy e-Zamówienia.
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia oraz zmiany i wyjaśnienia treści SWZ: https://ezamowienia.gov.pl

Link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3b106814-957f-11ee-9ee7-e2087ac16d09

Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2023 r.

Zapytanie ofertowe - materiały plastyczne do realizacji zajęć przedszkolnych 

Zapytanie ofertowe - organizacja szkolenia dla nauczycieli wychowania przedszkolnego

 

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Przygotowywanie i dostarczanie posiłków dla dzieci objętych dożywianiem w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Toruniu

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023

 

Zapytanie ofertowe - transport autokarowy

Zapytanie ofertowe - instalacja klimatyzacji

Protokół

Zapytanie ofertowe - warsztaty

Formularz ofertowy do zapytania

Notatka z wyłonienia firmy odnośnie warsztatów

Zapytanie ofertowe - doradca zawodowy

Zapytanie ofertowe -  turnus rehabilitacyjny

Formularz ofertowy_turnus rehabilitacyjny

Notatka z wyłonienia firmy na turnus rehabilitacyjny

Zapytanie ofertowe - materiały plastyczne

Notatka służbowa z postępowania w sprawie zakupu wyrobów i usług

Zapytanie ofertowe - zajęcia o charakterze terapeutycznym - alpakoterapia

Zapytanie ofertowe - zajęcia na basenie

Zapytanie ofertowe - umowa na usługę cateringową

Protokół z zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe na catering dla przedszkola

Umowa - wzór na posiłki przedszkole

Zał. nr 1. Wzór zgody osoby której dane dotyczą

Zał. nr 2. Wzór informacji dla osoby której dane dotyczą

Załącznik nr 2_Formularz ofertowy

 

Załączniki do przetargu na meble

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Odpowiedzi na pytania wykonawców - zakup i dostawa mebli

Odpowiedzi na pytania wykonawców - zakup i dostawa mebli 2

Zestawienie złożonych ofert

 

Zakup i dostawa mebli wraz z montażem dla Kujawsko - Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu w 2022 roku:

Specyfikacja warunków zamówienia - SWZ

Instrukcja wypełniania JEDZ

Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD)

Część I – dostawa i montaż mebli na wymiar

Część II – dostawa mebli na wyposażenie szkoły oraz internatu

Część III – dostawa i montaż mebli dla stołówki

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Zgoda RODO do umowy

Oświadczenie o spełnianiu warunków i poleganiu na zasobach innych podmiotów

Oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia

Oświadczenie  podmiotu udostępniającego zasoby

Oświadczenie  o podwykonawcach

Oświadczenie  dotyczące grupy kapitałowej

 

Dostawa mebli biurowych i kuchennych wraz z montażem dla Kujawsko - Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Toruniu
w 2021 roku

Odpowiedź na pytanie 1

Odpowiedź na pytanie 2

Odpowiedź na pytanie 3

ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH OFERT

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Informacja o unieważnieniu postępowania


Dostawa mebli biurowych i kuchennych wraz z montażem dla Kujawsko - Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Toruniu
w 2021 roku


Protokół z zapytania ofertowego na ochronę fizyczną

 

Zapytanie ofertowe na ochronę fizyczną osób, budynków i mienia znajdującego sie na terenie Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu
przy ul. Żwirki i Wigury 15 i 21

 

Ogłoszenie nr 628230-N-2019 z dnia 2019-11-26 r.

Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu: „Świadczenie usług ochrony osób, budynków i mienia Kujawsko–Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Toruniu”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

 1. Ogłoszenie nr 628230-N-2019 z dnia 2019-11-26 r.
 2. SIWZ
 3. załączniki do SIWZ

Informacja z otwarcia ofert w dniu 4 grudnia 2019 r. o godz. 8.15

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Ogłoszenie nr 649511-N-2018 z dnia 2018-11-19 r.
Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu: Świadczenie usług ochrony osób, budynków i mienia Kujawsko–Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Toruniu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

 1. Ogłoszenie nr 649511-N-2018 z dnia 2018-11-19 r.
 2. SIWZ_1
 3. załączniki do SIWZ

Informacja z otwarcia ofert w dniu 28 listopada 2018 roku

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Ogłoszenie nr 621400-N-2017 z dnia 2017-11-23 r.
"Świadczenie usług ochrony osób, budynków i mienia
Kujawsko – Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
im. Janusza Korczaka w Toruniu"

 1. ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. załączniki do SIWZ:

Poprawiony wzór umowy

Odpowiedzi na zapytania dotyczące: Ogłoszenie nr 621400-N-2017 z dnia 2017-11-23 r.

Informacja z otwarcia ofert w dniu 1 grudnia 2017 r. 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Przetarg nieograniczony na „Świadczenie usług ochrony osób, budynków i mienia Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Toruniu”

 1. ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. załączniki do SIWZ:

Odpowiedzi na zapytania dotyczące postępowania nr PN/01/2016

Informacja z otwarcia ofert  w dniu 29 listopada 2016 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Pliki

Osoby odpowiedzialne

Autor:Alicja Wolter
Odpowiada:Alicja Wolter
Wytworzył:Alicja Wolter
Data ostatniej zmiany:2023-12-20 16:31:19

Archiwum

Data Autor
2023-12-20 16:30 Alicja Wolter zobacz
2023-12-13 09:44 Alicja Wolter zobacz
2023-12-13 09:35 Alicja Wolter zobacz
2023-12-13 09:32 Alicja Wolter zobacz
2023-12-01 10:41 Alicja Wolter zobacz
2023-12-01 10:41 Alicja Wolter zobacz
2023-12-01 10:40 Alicja Wolter zobacz
2023-11-29 19:31 Alicja Wolter zobacz
2023-11-29 19:31 Alicja Wolter zobacz
2023-09-25 08:54 Alicja Wolter zobacz
2023-09-25 08:53 Alicja Wolter zobacz
2023-09-25 08:53 Alicja Wolter zobacz
2023-09-25 08:52 Alicja Wolter zobacz
2023-09-25 08:51 Alicja Wolter zobacz
2023-09-22 10:24 Alicja Wolter zobacz
2023-09-22 10:24 Alicja Wolter zobacz
2023-09-20 10:19 Alicja Wolter zobacz
2023-09-20 10:18 Alicja Wolter zobacz
2023-09-20 10:17 Alicja Wolter zobacz
2023-09-08 17:46 Alicja Wolter zobacz
2023-09-08 17:45 Alicja Wolter zobacz
2023-09-05 10:43 Alicja Wolter zobacz
2023-09-05 10:42 Alicja Wolter zobacz
2023-09-05 10:41 Alicja Wolter zobacz
2023-06-20 14:44 Alicja Wolter zobacz
2023-06-20 14:42 Alicja Wolter zobacz
2023-06-20 14:42 Alicja Wolter zobacz
2023-04-21 08:48 Alicja Wolter zobacz
2023-04-21 08:48 Alicja Wolter zobacz
2023-04-21 08:47 Alicja Wolter zobacz
2023-04-11 16:31 Alicja Wolter zobacz
2023-04-11 16:30 Alicja Wolter zobacz
2023-03-31 08:35 Alicja Wolter zobacz
2023-03-31 08:32 Alicja Wolter zobacz
2023-03-31 08:31 Alicja Wolter zobacz
2023-03-30 13:14 Alicja Wolter zobacz
2023-03-30 13:13 Alicja Wolter zobacz
2023-03-29 17:21 Alicja Wolter zobacz
2023-03-29 17:21 Alicja Wolter zobacz
2023-03-29 15:30 Alicja Wolter zobacz
2023-03-29 15:30 Alicja Wolter zobacz
2023-03-28 13:57 Alicja Wolter zobacz
2023-03-28 13:56 Alicja Wolter zobacz
2023-03-28 13:56 Alicja Wolter zobacz
2023-03-28 13:46 Alicja Wolter zobacz
2023-03-25 07:17 Alicja Wolter zobacz
2023-03-25 07:16 Alicja Wolter zobacz
2023-03-22 12:58 Alicja Wolter zobacz
2023-03-22 12:57 Alicja Wolter zobacz
2023-03-21 13:03 Alicja Wolter zobacz
2023-03-21 13:02 Alicja Wolter zobacz
2023-03-21 13:02 Alicja Wolter zobacz
2023-03-21 13:01 Alicja Wolter zobacz
2023-03-17 15:44 Alicja Wolter zobacz
2023-03-17 15:43 Alicja Wolter zobacz
2023-03-17 15:41 Alicja Wolter zobacz
2023-03-14 14:05 Alicja Wolter zobacz
2023-03-14 14:04 Alicja Wolter zobacz
2023-03-14 14:04 Alicja Wolter zobacz
2023-02-02 14:57 Alicja Wolter zobacz
2023-02-02 14:56 Alicja Wolter zobacz
2023-02-02 14:39 Alicja Wolter zobacz
2023-02-02 14:32 Alicja Wolter zobacz
2023-01-13 09:48 Alicja Wolter zobacz
2023-01-13 09:47 Alicja Wolter zobacz
2023-01-13 09:46 Alicja Wolter zobacz
2023-01-10 11:45 Alicja Wolter zobacz
2023-01-10 11:43 Alicja Wolter zobacz
2023-01-10 11:41 Alicja Wolter zobacz
2022-12-29 17:22 Alicja Wolter zobacz
2022-12-29 17:22 Alicja Wolter zobacz
2022-12-21 14:20 Alicja Wolter zobacz
2022-12-21 14:20 Alicja Wolter zobacz
2022-12-21 14:19 Alicja Wolter zobacz
2022-12-21 14:19 Alicja Wolter zobacz
2022-12-21 14:18 Alicja Wolter zobacz
2022-12-21 14:17 Alicja Wolter zobacz
2022-12-21 14:16 Alicja Wolter zobacz
2022-09-23 16:16 Alicja Wolter zobacz
2022-09-23 16:16 Alicja Wolter zobacz
2022-09-23 16:15 Alicja Wolter zobacz
2022-09-23 16:15 Alicja Wolter zobacz
2022-09-23 16:02 Alicja Wolter zobacz
2022-09-23 16:01 Alicja Wolter zobacz
2022-08-09 17:51 Alicja Wolter zobacz
2022-08-09 17:47 Alicja Wolter zobacz
2022-08-09 17:46 Alicja Wolter zobacz
2022-08-09 17:44 Alicja Wolter zobacz
2022-08-09 17:43 Alicja Wolter zobacz
2022-08-09 17:37 Alicja Wolter zobacz
2022-08-09 17:36 Alicja Wolter zobacz
2022-08-09 17:36 Alicja Wolter zobacz
2022-08-09 17:35 Alicja Wolter zobacz
2022-08-09 17:34 Alicja Wolter zobacz
2022-08-09 17:33 Alicja Wolter zobacz
2022-08-09 17:32 Alicja Wolter zobacz
2022-08-09 17:32 Alicja Wolter zobacz
2022-08-09 17:30 Alicja Wolter zobacz
2022-08-09 17:29 Alicja Wolter zobacz
2022-08-09 17:28 Alicja Wolter zobacz
2022-08-09 17:28 Alicja Wolter zobacz
2022-08-09 17:27 Alicja Wolter zobacz
2022-08-09 17:26 Alicja Wolter zobacz
2022-08-09 17:25 Alicja Wolter zobacz
2022-08-09 17:24 Alicja Wolter zobacz
2022-08-09 17:23 Alicja Wolter zobacz
2022-08-09 17:22 Alicja Wolter zobacz
2022-08-09 17:22 Alicja Wolter zobacz
2022-08-09 17:13 Alicja Wolter zobacz
2022-08-09 17:12 Alicja Wolter zobacz
2022-08-09 17:11 Alicja Wolter zobacz
2022-08-09 17:11 Alicja Wolter zobacz
2022-08-09 17:09 Alicja Wolter zobacz
2022-08-09 17:08 Alicja Wolter zobacz
2022-08-09 17:06 Alicja Wolter zobacz
2022-08-09 17:06 Alicja Wolter zobacz
2021-12-14 20:00 Alicja Wolter zobacz
2021-12-14 19:59 Alicja Wolter zobacz
2021-11-24 08:00 Alicja Wolter zobacz
2021-11-24 08:00 Alicja Wolter zobacz
2021-11-19 11:47 Alicja Wolter zobacz
2021-11-19 11:46 Alicja Wolter zobacz
2021-11-19 11:46 Alicja Wolter zobacz
2021-11-19 11:45 Alicja Wolter zobacz
2021-11-12 19:56 Alicja Wolter zobacz
2021-11-12 19:56 Alicja Wolter zobacz
2021-11-12 19:56 Alicja Wolter zobacz
2021-11-05 15:59 Alicja Wolter zobacz
2021-11-05 15:59 Alicja Wolter zobacz
2021-11-05 15:58 Alicja Wolter zobacz
2021-11-05 15:58 Alicja Wolter zobacz
2021-11-05 15:57 Alicja Wolter zobacz
2021-11-05 15:57 Alicja Wolter zobacz
2021-11-05 15:57 Alicja Wolter zobacz
2021-11-05 15:56 Alicja Wolter zobacz
2021-11-05 15:56 Alicja Wolter zobacz
2021-11-05 15:51 Alicja Wolter zobacz
2021-11-05 15:51 Alicja Wolter zobacz
2021-11-05 15:50 Alicja Wolter zobacz
2021-11-05 15:49 Alicja Wolter zobacz
2021-11-05 15:48 Alicja Wolter zobacz
2021-11-05 15:45 Alicja Wolter zobacz
2021-10-25 15:36 Alicja Wolter zobacz
2021-10-25 15:35 Alicja Wolter zobacz
2021-10-04 17:29 Alicja Wolter zobacz
2021-10-04 17:25 Alicja Wolter zobacz
2021-10-04 17:25 Alicja Wolter zobacz
2021-10-04 17:25 Alicja Wolter zobacz
2021-10-04 17:24 Alicja Wolter zobacz
2021-10-04 17:24 Alicja Wolter zobacz
2021-10-04 17:23 Alicja Wolter zobacz
2021-10-04 17:22 Alicja Wolter zobacz
2021-10-04 17:22 Alicja Wolter zobacz
2021-10-04 17:21 Alicja Wolter zobacz
2021-10-04 17:21 Alicja Wolter zobacz
2021-10-04 17:20 Alicja Wolter zobacz
2021-10-04 17:19 Alicja Wolter zobacz
2021-10-04 17:19 Alicja Wolter zobacz
2021-10-04 17:18 Alicja Wolter zobacz
2020-12-16 14:05 Alicja Wolter zobacz
2020-12-16 14:03 Alicja Wolter zobacz
2020-12-16 14:03 Alicja Wolter zobacz
2020-12-02 16:18 Alicja Wolter zobacz
2020-12-02 16:16 Alicja Wolter zobacz
2020-12-02 16:10 Alicja Wolter zobacz
2020-12-02 16:10 Alicja Wolter zobacz
2020-12-02 16:09 Alicja Wolter zobacz
2020-12-02 16:08 Alicja Wolter zobacz
2019-12-19 14:22 Alicja Wolter zobacz
2019-12-19 14:21 Alicja Wolter zobacz
2019-12-19 14:19 Alicja Wolter zobacz
2019-12-04 12:35 Alicja Wolter zobacz
2019-12-04 12:35 Alicja Wolter zobacz
2019-12-04 12:34 Alicja Wolter zobacz
2019-12-04 12:31 Alicja Wolter zobacz
2019-12-04 12:30 Alicja Wolter zobacz
2019-12-04 12:30 Alicja Wolter zobacz
2019-11-26 20:07 Alicja Wolter zobacz
2019-11-26 20:02 Alicja Wolter zobacz
2019-11-26 19:55 Alicja Wolter zobacz
2019-11-26 19:53 Alicja Wolter zobacz
2019-11-26 19:51 Alicja Wolter zobacz
2019-11-26 19:45 Alicja Wolter zobacz
2019-11-26 19:43 Alicja Wolter zobacz
2019-11-26 19:40 Alicja Wolter zobacz
2018-12-11 11:24 Alicja Wolter zobacz
2018-12-11 11:17 Alicja Wolter zobacz
2018-12-11 11:16 Alicja Wolter zobacz
2018-11-28 12:25 Alicja Wolter zobacz
2018-11-28 12:24 Alicja Wolter zobacz
2018-11-28 12:24 Alicja Wolter zobacz
2018-11-28 12:23 Alicja Wolter zobacz
2018-11-28 12:21 Alicja Wolter zobacz
2018-11-19 14:59 Alicja Wolter zobacz
2018-11-19 14:58 Alicja Wolter zobacz
2018-11-19 14:57 Alicja Wolter zobacz
2018-11-19 14:55 Alicja Wolter zobacz
2018-11-19 14:47 Alicja Wolter zobacz
2018-11-19 14:45 Alicja Wolter zobacz
2018-11-19 14:44 Alicja Wolter zobacz
2018-11-19 14:43 Alicja Wolter zobacz
2018-11-19 14:42 Alicja Wolter zobacz
2018-11-19 14:42 Alicja Wolter zobacz
2018-11-19 14:41 Alicja Wolter zobacz
2018-11-19 14:38 Alicja Wolter zobacz
2018-11-19 14:38 Alicja Wolter zobacz
2018-11-19 14:37 Alicja Wolter zobacz
2017-12-15 10:16 Alicja Wolter zobacz
2017-12-15 10:12 Alicja Wolter zobacz
2017-12-13 10:28 Alicja Wolter zobacz
2017-12-13 10:28 Alicja Wolter zobacz
2017-12-13 10:27 Alicja Wolter zobacz
2017-12-13 10:26 Alicja Wolter zobacz
2017-12-13 10:26 Alicja Wolter zobacz
2017-12-13 10:24 Alicja Wolter zobacz
2017-12-13 10:23 Alicja Wolter zobacz
2017-12-13 10:21 Alicja Wolter zobacz
2017-12-01 16:22 Alicja Wolter zobacz
2017-12-01 16:19 Alicja Wolter zobacz
2017-11-28 14:12 Alicja Wolter zobacz
2017-11-28 14:09 Alicja Wolter zobacz
2017-11-28 13:46 Alicja Wolter zobacz
2017-11-28 13:43 Alicja Wolter zobacz
2017-11-26 22:49 Alicja Wolter zobacz
2017-11-24 10:45 Alicja Wolter zobacz
2017-11-24 10:43 Alicja Wolter zobacz
2017-11-24 10:42 Alicja Wolter zobacz
2017-11-24 10:40 Alicja Wolter zobacz
2017-11-24 10:38 Alicja Wolter zobacz
2017-11-24 10:29 Alicja Wolter zobacz
2017-11-24 10:23 Alicja Wolter zobacz
2017-11-24 10:22 Alicja Wolter zobacz
2017-11-24 10:17 Alicja Wolter zobacz
2017-11-24 10:17 Alicja Wolter zobacz
2017-11-24 10:16 Alicja Wolter zobacz
2017-11-24 10:16 Alicja Wolter zobacz
2016-12-13 16:19 Alicja Wolter zobacz
2016-11-29 17:08 Alicja Wolter zobacz
2016-11-29 17:07 Alicja Wolter zobacz
2016-11-29 17:06 Alicja Wolter zobacz
2016-11-29 17:02 Alicja Wolter zobacz
2016-11-29 16:38 Alicja Wolter zobacz
2016-11-25 15:56 Alicja Wolter zobacz
2016-11-25 15:54 Alicja Wolter zobacz
2016-11-25 15:53 Alicja Wolter zobacz
2016-11-25 15:51 Alicja Wolter zobacz
2016-11-21 16:52 Alicja Wolter zobacz
2016-11-21 16:44 Alicja Wolter zobacz
2016-11-21 16:41 Alicja Wolter zobacz
2013-05-01 22:12 Alicja Wolter zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 11895