Biuletyn Informacji Publicznej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Wałczu
drukuj

Archwium - Przetargi

 

NR Zamawiający Przedmiot zamówienia Data publikacji Data złożenia oferty Osoba prowadząca sprawę Pliki do pobrania
73

Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. w Wałczu

ul.Budowlanych 9/2

78-600 Wałcz

tel/fax 67-258-50-53

e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl

ogłoszenie na najem garaży  usytuowanego na działce 747 i 748 przy ul. Wroniej w Wałczuw drodze przetargu nieograniczonego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Wałcz.
28.01.2022

 

Ireneusz Karol

287

288

72

Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. w Wałczu

ul.Budowlanych 9/2

78-600 Wałcz

tel/fax 67-258-50-53

e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl

Roboty budowlane polegające na przestaweniu pieców kaflowych, rozbiórka pieców kaflowych, czyszczenie pieców, wstawienie wieczystek
 
Termin złożenia oferty: 10.02.2022 r. godz. 9.00
25.01.2022 r.

10.02.2022 r. godz.9.00

Paweł Kranca

pobierz

pobierz

71

Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. w Wałczu

ul.Budowlanych 9/2

78-600 Wałcz

tel/fax 67-258-50-53

e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl

Sprzątanie terenów zewnętrznych i powierzchni wewnętrznych w budynku przy ul.
1-go Maja 14 będącym własnością Gminy Miejskiej Wałcz 
 
Termin złożenia oferty: 03.02.2022 r. godz.8.00
25.01.2022 r.

03.02.2022 r. godz. 8.00

Paweł Kranca

pobierz

pobierz

70

Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. w Wałczu

ul.Budowlanych 9/2

78-600 Wałcz

tel/fax 67-258-50-53

e-mail tbswalcz@tbswalcz.p

Udrażnianie i czyszczenie kanalizacji (przyłącza kanalizacyjnego na odcinku od  budynku do sieci miejskiej, wywóz nieczystości płynnych, czyszczenie suchych szaletów, pompowanie wody z piwnic i czyszczenie piwnic,
 
Termin złożenia oferty: 03.02.2022 r. godz.11.00
25.01.2022 r.

03.02.2022 r. godz.11.00

Paweł Krenca

pobierz

pobierz

69

Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. w Wałczu

ul.Budowlanych 9/2

78-600 Wałcz

tel/fax 67-258-50-53

e-mail tbswalcz@tbswalcz.p

Deratyzacja, dezynsekcja, likwidacja  gniazd os, pszczół i szerszeni, ozonowanie pomieszczeń mieszkalnych, dezynfekcja po zgodnie
 
Termin złożenia oferty: 03.02.2022 r. godz. 10:00
25.01.2022 r.

03.02.2022 r. godz.10.00

Paweł Krenca

pobierz1

pobierz2

68

Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. w Wałczu

ul.Budowlanych 9/2

78-600 Wałcz

tel/fax 67-258-50-53

e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl

ogłoszenie na najem garażu  usytuowanego na działce 1309/6 przy ul. Kościuszki w Wałczuw drodze przetargu nieograniczonego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Wałcz. 11.01.2022 r.

 

Ireneusz Karol

pobierz

67

Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. w Wałczu

ul.Budowlanych 9/2

78-600 Wałcz

tel/fax 67-258-50-53

e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl

ogłoszenie na najem lokalu użytkowego w drodze przetargu nieograniczonego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Wałcz: - o  pow. 26,70 m2 położony  w Wałczu, w budynku mieszkalno-usługowym przy ulicy Kilińszczaków 37a/l.u. nr 2. 11.01.2022 r.

 

Ireneusz Karol

pobierz

66

Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Wałczu

ul.Budowlanych 9/2

78-600 Wałcz

tel/fax 67-258-50-53

e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl

Sprzątanie terenów zewnętrznych i powierzchni wewnętrznych w budynku przy ul.
1-go Maja 14 będącym własnością Gminy Miejskiej Wałcz 
 
Termin złożenia oferty: 14.01.2022r. godz 13:00
28.12.2021 r.

Termin złożenia oferty: 14.01.2022r. godz 13:00

Marek Grabias

Zaproszenie do złożenia oferty, oferta cenowa i wzór.

Unieważnienie postępowania przetargowego.

65

Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Wałczu

ul.Budowlanych 9/2

78-600 Wałcz

tel/fax 67-258-50-53

e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w branży instalacji elektrycznej i domofonowej w zasobach Gminy Miejskiej Wałcz, Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Wałczu i budynkach WM w których zarząd sprawuje TBS w Wałczu
 
Termin złożenia oferty: 14.01.2022r. godz 13:00
28.12.2021 r.

Termin złożenia oferty: 14.01.2022r. godz 13:00

Marek Grabias

Zaproszenie do złożenia oferty, oferta cenowa i wzór.

Unieważnienie postępowania przetargowego.

64

Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Wałczu

ul.Budowlanych 9/2

78-600 Wałcz

tel/fax 67-258-50-53

e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl

Udrażnianie i czyszczenie kanalizacji (przyłącza kanalizacyjnego na odcinku od  budynku do sieci miejskiej, wywóz nieczystości płynnych, czyszczenie suchych szaletów, pompowanie wody z piwnic i czyszczenie piwnic,
 
Termin złożenia oferty: 14.01.2022r. godz 13:00
28.12.2021 r.

Termin złożenia oferty: 14.01.2022r. godz 13:00

Marek Grabias

Zaproszenie do złożenia oferty, oferta cenowa i wzór.

Unieważnienie postępowania przetargowego.

63

Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Wałczu

ul.Budowlanych 9/2

78-600 Wałcz

tel/fax 67-258-50-53

e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w branży ogólnobudowlanej w zasobach Gminy Miejskiej Wałcz, Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Wałczu i budynkach WM w których zarząd sprawuje TBS w Wałczu
 
Termin złożenia oferty:14.01.2022r. godz 13:00
28.12.2021 r.

Termin złożenia oferty: 14.01.2022 r. godz 13:00

Marek Grabias

Zaproszenie do złożenia oferty, oferta cenowa, wzór umowy.

Unieważnienie postępowania przetargowego.

62

Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Wałczu

ul.Budowlanych 9/2

78-600 Wałcz

tel/fax 67-258-50-53

e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl

Deratyzacja, dezynsekcja, likwidacja  gniazd os, pszczół i szerszeni, ozonowanie pomieszczeń mieszkalnych, dezynfekcja po zgodnie
 
Termin złożenia oferty: 14.01.2022 r. godz. 13:00
28.12.2021 r.

Termin złożenia oferty: 14.01.2022 r. godz 13:00

Marek Grabias

Zaproszenie do złożenia oferty, oferta cenowa, wzór umowy.

Unieważnienie postępowania przetargowego.

61

Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Wałczu

ul.Budowlanych 9/2

78-600 Wałcz

tel/fax 67-258-50-53

e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl

Roboty budowlane polegające na przestaweniu pieców kaflowych, rozbiórka pieców kaflowych, czyszczenie pieców, wstawienie wieczystek
 
Termin złożenia oferty: 14.01.2022 r. godz 13:00
28.12.2021 r.

Termin złożenia oferty: 14.01.2022 r. godz 13:00

Marek Grabias

Zaproszenie do złożenia oferty, oferta cenowa, wzór umowy.

Unieważnienie postępowania przetargowego.

60

Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Wałczu

ul.Budowlanych 9/2

78-600 Wałcz

tel/fax 67-258-50-53

e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w branży wodno-kanalizacyjnej, gazowej, centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w zasobach Gminy Miejskiej Wałcz, Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Wałczu i budynkach WM w których zarząd sprawuje TBS w Wałczu
 
Termin złożenia oferty: 14.01.2022 r. godz 13:00
28.12.2021 r.

Termin złożenia oferty: 14.01.2022 r. godz 13:00

Marek Grabias

Zaproszenie do złożenia oferty, oferta cenowa i wzór umowy.

Unieważnienie postępowania przetargowego.

59

Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. w Wałczu

ogłoszenie na najem lokalu użytkowego w drodze przetargu nieograniczonego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Wałcz: - o  pow. 46,53 m2 położony  w Wałczu, w budynku mieszkalno-usługowym przy ulicy Kilińszczaków 61/l.u. nr 2.

28.12.2021 r.

 

Ireneusz Karol

ogłoszenie

58

Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Wałczu

Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o remont klatek schodowych z wymianą WLZ oraz wymianą instalacji oświetleniowej w budynkach zlokalizowanych przy ulicy Ks. Domańskiego 1,3,5,7 w Wałczu

21.12.2021r.

05.01.2021 r.

 

projekt

wzór umowy

SWZ

ogłoszenie

identyfikator

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

57

Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Wałczu

Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o remont elewacji i docieplenie ścian i dachów, remont klatki schodowej w budynku wielorodzinnym przy ul. Generała L. Okulickiego 34 w Wałczu

21.12.2021r

05.01.2022 r.

M. Rudnicka

M.Eysymontt

 

projekt

wzór umowy

SWZ

ogłoszenie

identyfikator

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

56

Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Wałczu

PROWADZENIE CAŁODOBOWEGO POGOTOWIA LOKATORSKIEGO (ZABEZPIECZENIE I USUWANIE AWARII) ORAZ WYKONYWANIE ROBÓT REMONTOWYCH I KONSERWACYJNYCH W ZASOBACH:, KOMUNALNYCH GMINY MIEJSKIEJ WAŁCZ, TBS SP. Z O.O. W WAŁCZU, WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH, W RAMACH ZLECEŃ, STAŁYCH NA OKRES OD 01.01.2022 R. DO 31.12.2022 R.

17.12.2021 r.

30.12.2022 r. godz.10.00

M.Rudnicka

M. Eysymontt

pobierz

zmiana SOWZ

Informacja o Wyborze Najkorzystniejszej Oferty

55

Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o.      w Wałczu.

 

Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez TBS sp. z o.o. w Wałczu informuje, że zamieszczony został  wykaz na okres 21 dni, tj. od 15.12.2021r. do 05.01.2022r., garaż wchodzący w skład gminnego zasobu przy ulicy  Kościuszki na dz. 1309/6 .

 

09.12.2021 r.

 

Ireneusz Karol

pobierz

54

Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. w Wałczu

ogłoszenie na najem lokalu użytkowego w drodze przetargu nieograniczonego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Wałcz: - o  pow. 26,70 m2 położony  w Wałczu, w budynku mieszkalno - usługowym przy ulicy Kilińszczaków 37a/l.u. nr 2.

 

08.12.2021 r.

 

Ireneusz Karol 

pobierz

53

Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o.      w Wałczu.

 

Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez TBS sp. z o.o. w Wałczu informuje, że zamieszczony został  wykaz na okres 21 dni, tj. od 29.11.2021r. do 20.12.2021r., garaży nr 287 i 288  wchodzących w skład gminnego zasobu przy ulicy  Wroniej na dz. nr 287 i 288 .

 

25.11.2021 r.

 

Ireneusz Karol

pobierz1

pobierz2

52

Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości numer 19 przy ulicy Dworcowej w Wałczu

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie wymiany wewnętrznych linii zasilających i wymiany analogowej instalacji domofonowej na instalację w systemie cyfrowym w budynku mieszkalnym numer 19 przy ulicy Dworcowej w Wałczu

22.11.2021 r.

do dnia 13 grudnia 2021 r. do godz. 14.00

Józef Grzelak

pobierz

pobierz1

pobierz2

pobierz3

pobierz4

pobierz5

51

Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o.      w Wałczu.

 

Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez TBS sp. z o.o. w Wałczu informuje, że zamieszczony został  wykaz na okres 21 dni, tj. od 08.11.2021r. do 29.11.2021r., lokalu użytkowego wchodzącego w skład gminnego zasobu przy ulicy  Kilińszczaków 61/l.u. nr 2 .

05.11.2021 r.

 

Ireneusz Karol

pobierz51

50

Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o.      w Wałczu.

 

Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez TBS sp. z o.o. w Wałczu informuje, że zamieszczony został  wykaz na okres 21 dni, tj. od 08.10.2021r. do 28.10.2021r., lokalu użytkowego wchodzącego w skład gminnego zasobu przy ulicy  Kilińszczaków 37a/l.u. nr 2 .

 

08.10.2021 r.

 

Ireneusz Karol

pobierz50

49

Gmina Miejska Wałcz, Plac Wolności 1, 78-600 Walcz, reprezentowana przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Wałczu, ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz

Zaproszenie do złożenia oferty na rozbiórkę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Młynarskiej 2 w Wałczu

04.10.2021 r.

21.10.2021 r. godz. 9.00

Jan Gacki

pobierz49a

pobierz49b

 

pobierz49c

pobierz49d

pobierz49e

48

Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości numer 19 przy ulicy Dworcowej w Wałczu

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie wymiany wewnętrznych linii zasilających i wymiany analogowej instalacji domofonowej na instalację w systemie cyfrowym w budynku mieszkalnym numer 19 przy ulicy Dworcowej w Wałczu

1.10.2021

15.11.2021

12:00

Józef Grzelak

pobierz48 zaproszenie

pobierz48 załączniki

47

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Kilińszczaków 13 w Wałczu reprezentowana przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Wałczu ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz tel. 67-258-50-53

Remont dachu budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kilińszczaków 13 w Wałczu

 16.09.2021

12.10.2021 godz. 9,00

Kaczmarek, Grzelak

 

pobierz47(zip)

pobierz47zapr

46

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Wałczu, ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz

TBS w Wałczu na wniosek Rady Nadzorczej zaprasza do złożenia oferty na badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2021r

21.09.2021

15.10.2021

A.Kozakowska

pobierz46

45

Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez TBS Wałcz, ul.

Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz.

remont budynku przy ul. Gen. L. Okulickiego 36 w Wałczu.

06.09.2021

20.10.2021 r. godz. 09,00.

Jan Gacki

pobierz45

pobierz45

44

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Okulickiego 30 w Wałczu

reprezentowana przez :TBS sp. z o.o. w Wałczu ul. Budowlanych 9/2 78-600 Wałcz tel. 67-258-50-53 e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl

Termomodernizacja i remonty budynku mieszkalno-uzytkowego Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Okulickiego 30 w Wałczu

 

20.10.2021 r. godz. 10.00

Jerzy Florczak

Marek Grabias

pobierz44

pobierz44

43

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości numer 17 przy ulicu Dworcowej w Wałczureprezentowana przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego spólka z o.o.

Zaproszenie do złożenia oferty na wymianę drzwi wejsciowych do klatki schodowej w budynku mieszkalnym numer 17 przy Dworcowej w Wałczu

23.08.2021 r. 

do dnia 07 września 2021 r. 

Józef Grzelak

pobierz43

pobierz43

pobierz43

42

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości numer 19 przty ulicu Dworcowej w Wałczu

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie przebudowy instalacji gazowej w budynku mieszkalnym numer 19 przy ulicy Dworcowej w Wałczu

09.08.2021 r.

25.08.2021 r.do godz. 12.00

Józef Grzelak

pobierz42

pobierz42

pobierz42

pobierz42

pobierz42

pobierz42

pobierz42

pobierz42

41

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości numer 19 przty ulicu Dworcowej w Wałczu

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie wymiany wewnętrznych linii zasilajacych i wymiany aqnalogowej instalacji domofonowej na instalację w systemie cyfrowym w budynku mieszkalnym numer 19 przy ulicy Dworcowej w Wałczu

09.08.2021 r.

25.08.2021 r. do godz. 12.00

Józef Grzelak

pobierz41

pobierz41

pobierz41

pobierz41

pobierz41

pobierz41

 

 

 

40

Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez TBS Sp. z o.o. w Wałczu

Prowadzenie całodobowego pogotowia lokatorskiego (zabezpieczenie i usuwanie awarii) oraz wykonywanie robót remontowych i konserwacyjnych w zasobach KOMUNALNYCH GMINY MIEJSKIEJ WAŁCZ, TBS SP. z o.o. W WAŁCZU, WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH, w ramach zleceń stałych na okres od dnia podpisania umowy do 31.12.2021 r.,

05.08.2021r.

12.08.2021 r.

Jan Gacki

pobierz40

39

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Wałczu, ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz

nasadzenie drzew

28.07.2021 r.

10.08.2021 r.

Jan Gacki

pobierz39

pobierz39

pobierz39

38

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ulicy

Okulickiego 30 w Wałczu


reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu.
ul. Budowlanych 9/2
78-600 Wałcz
tel. 67-258-50-53
e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl

Termomodernizacja i remonty  

budynku mieszkalno-użytkowego  Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy 

Ul. Okulickiego 30                   

 w Wałczu

 

 

26.07.2021 r.

09.08.2021 r. godz.10.00

Jerzy Florczak

Marek Grabias

pobierz38

pobierz38

pobierz38

pobierz38

pobierz38

pobierz38

pobierz38

pobierz38

pobierz38

pobierz38

37

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Wałczu, ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz

Nasadzenie drzew

13.07.2021r.

28.07.2021 r. godz.9.00

Jan Gacki

pobierz37a

pobierz37b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. w Wałczu

ogłoszenie na najem lokalu użytkowego w drodze przetargu nieograniczonego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Wałcz: - o  pow. 46,53 m2 położony  w Wałczu, w budynku mieszkalno - usługowym przy ulicy Kilińszczaków 61/l.u. nr 2.

 

12.07.2021 r.

 

Ireneusz Karol

pobierz36

35

Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. w Wałczu

Wykaz lokalu użytkowego wchodzącego w skład gminnego zasobu przy
ul. Kilińszczaków 61/l.u nr2 w Wałczu, przeznaczonego do wynajmu w drodze przetargu nieograniczonego

02.07.2021

 

Ireneusz Karol

pobierz35

34

Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Wałczu

PROWADZENIE CAŁODOBOWEGO POGOTOWIA LOKATORSKIEGO (ZABEZPIECZENIE I USUWANIE AWARII) ORAZ WYKONYWANIE ROBÓT REMONTOWYCH I KONSERWACYJNYCH W ZASOBACH:, KOMUNALNYCH GMINY MIEJSKIEJ WAŁCZ, TBS SP. Z O.O. W WAŁCZU, WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH, W RAMACH ZLECEŃ, STAŁYCH NA OKRES OD 19.07.2021 r. do 31.12.2021 r.,

25.06.2021 r.

19.07.2021 r. godz. 10.30

Jan Gacki

pobierz

33

Wspólnoty Mieszkaniowe

wykonanie okresowych przeglądów instalacji gazowych i przewodów kominowych oraz usuwanie zanieczyszczeń z przewodów kominowych w budynkach Wspólnot         Mieszkaniowych

24.06.2021 r.

30.06.2021 r. do godz. 10.00

Natalia Rzeczkowska

pobierz33a

pobierz33b

pobierz33c

32

Wspólnota Mieszkaniowa przy ulicy Spokojnej 6 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez TBS sp. z o.o. w Wałczu ul. Budowlanych 9/2 78-600 Wałcz tel. 67-258-50-53 e-mail: tbswalcz@tbswalcz.pl

Remont kominów ponad dachem Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Spokojnej 6 w Wałczu.

30.08.2021 r.

09.09.2021 r. godz. 10.00

Jerzy Florczak

Marek Grabias

pobierz32a

pobierz32b

pobierz32c

pobierz32

31

Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. w Wałczu

ogłoszenie na najem lokalu użytkowego w drodze przetargu nieograniczonego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Wałcz: - o  pow. 28,10 m2 położony  w Wałczu, w budynku mieszkalno - usługowym przy ulicy                 E. Plater 20.

 

10.06.2021r.

Nie ma tutaj terminu złożenia oferty, bo jego ofertą jest uczestnictwo w przetargu

 

Ireneusz Karol

pobierz31

30 Wspólnoty Mieszkaniowe

wykonanie okresowych przeglądów instalacji gazowych i przewodów kominowych oraz usuwanie zanieczyszczeń z przewodów kominowych w budynkach Wspólnot        Mieszkaniowych

07.06.2021 r.

21.06.2021 r.

Natalia Rzeczkowska

pobierz30a

pobierz30b

pobierz30c

29 Gmina Miejska Wałcz teprezentowana przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. w Wałczu

Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez TBS spółka z o.o. w Wałczu informuje, ze zamieszczony został wykaz na okres 21 dni tj. od 01.06. 2021 r. do 21.06.2021 r. lokalu użytkowego wchodzącego w skład gminnego zasobu przy ulicy E. Plater 20

24.05.2021 r.

 

Ireneusz Karol

pobierz29

28 Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ulicy Podgórnej 30 i Podgórnej 32 w Wałczu

 

Kompleksowe utrzymanie porządku i czystości

18.05.2021

31.05.2021

Alicja Starosta

pobierz28a

pobierz28b

pobierz28c

27

Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez TBS Wałcz, ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz.

rozbiórka dwóch garaży z uporządkowaniem terenu przy ul. Szczęśliwa 1 w Wałczu.

17.05.2021

1.06.2021 r. godz. 11.00

Jan Gacki

pobierz27a

pobierz27b

26

Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez TBS Wałcz, ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz.

Montaż jednej rury ocieplanej kwasoodpornej do gazowego podgrzewacza wody i jednej rury ocieplanej do wentylacji pomieszczenia łazienki przy ul. Gen. L. Okulickiego 26/1 w Wałczu.

05.05.2021 r.

14.05.2021 r.

godz. 9,00.

Jan Gacki

pobierz26a

pobierz26b

25

Towarzystwo Budownictwa Społecznego SP. z o.o. w Wałczu, ul.Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez TBS Wałcz, Wspólnoty Mieszkaniowe Nieruchomości reprezentowane przez TBS Wałcz.

 

Wykonanie okresowych przeglądów instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, elementów instalacji wodnej i kanalizacyjnej odprowadzających ścieki z budynku, przejść przyłączy instalacyjnych przez ściany budynku, instalacji odprowadzającej wody odpadowe do sieci. Zgodnie z Prawem Budowlanym z dnia 7 lipca 1994 r. art . 62 ust 1 pkt 1 lit a) i pkt 2 oraz RMSWiA z dnia 16.08.1999 r. wsprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.

 

22.04.2021

12.05.2021 godz.9.00

Jan Gacki

pobierz25a

pobierz25b

pobierz25c

24

Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. w Wałczu

ogłoszenie na najem lokalu użytkowego w drodze przetargu nieograniczonego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Wałcz: - o  pow. 82,46 m2 położony  w Wałczu, w budynku mieszkalno - usługowym przy ulicy Kilińszczaków 35/1.

 

2021-04-09
 
 

 

Ireneusz Karol

pobierz24

23
Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia publicznego, którego wartość nie
przekracza wymiaru w złotych równowartości kwoty 130.000 złotych
Gmina Miejska Wałcz, Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz reprezentowana przez TBS
Sp. z o.o. w Wałczu i Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w
Wałczu ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz.
Wykonanie 5-cio letnich przeglądów instalacji elektrycznej i domofonowej w
zasobach Gminy Miejskiej Wałcz i TBS Wałcz. Termin złożenia ofert 01.03.2021
r. godz. 10,00.

2021-02-12

Jan Gacki

pobierz23a

pobierz23b

22

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zamówienia o wartości szacunkowej do 30.000€

Wspólnoty Mieszkaniowe Nieruchomości w Wałczu reprezentowane przez zarząd sprawowany przez TBS sp. z o.o. w Wałczu

Wykonanie 5-cio letnich przeglądów instalacji elektrycznej w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych Nieruchomości w Wałczu. 

Termin złożenia oferty: 01.03.2021r.,godz.10:00

wynik22

2021-02-08

Grażyna Kaczmarek

Daniela Dudzicz

pobierz22a

pobierz22b

pobierz22c

pobierz22d

21

Zaproszenie do uczestnictwa w przetargu na najem lokalu użytkowego

Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. w Wałczu 

ogłoszenie na najem lokalu użytkowego w drodze przetargu nieograniczonego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Wałcz: - o  pow. 41,90 m2 położony  w Wałczu, w budynku mieszkalno - usługowym przy ulicy Al. Zdob. Wału Pom. 11.

2021-02-08

Ireneusz Karol

pobierz21

20

Gmina Miejska Wałcz, reprezentowana przez TBS sp. z o.o. w Wałczu, na podstawie art. 35
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
podaje do publicznej wiadomości

Gmina Miejska Wałcz, reprezentowana przez TBS sp. z o.o. w Wałczu

Wykaz lokalu użytkowego wchodzącego w skład gminnego zasobu przy
ul. Kilińszczaków 35/1 w Wałczu, przeznaczonego do wynajmu w drodze przetargu nieograniczonego

2021-02-08

+21 dni

Ireneusz Karol

pobierz20

19

Postępowanie prowadzone trybie zamówienia publicznego,
której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty
130.000 złotych.

Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. w Wałczu 

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami w branży : instalacji elektrycznych oraz instalacji domofonowych. wynik19

2021-01-29

Jan Gacki

pobierz19

18

Zaproszenie do uczestnictwa w przetargu na najem lokalu użytkowego

 

Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. w Wałczu 

ogłoszenie na najem lokalu użytkowego w drodze przetargu nieograniczonego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Wałcz: - o  pow. 41,90 m2 położony  w Wałczu, w budynku mieszkalno - usługowym przy ulicy Al. Zdob. Wału Pom. 11  wynik

2021-01-11

Ireneusz Karol

pobierz18

17

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami podaje się do publicznej wiadomości wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajmu

Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o.      w Wałczu

Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez TBS sp. z o.o. w Wałczu informuje, że zamieszczony został  wykaz na okres 21 dni, tj. od 11.01.2021r. do 01.02.2021r., lokalu użytkowego wchodzącego w skład gminnego zasobu przy Al. Zdob. Wału Pom. 11

2021-01-11

Ireneusz Karol

pobierz17

16

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami podaje się do publicznej wiadomości wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajmu

Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o.      w Wałczu. 

Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez TBS sp. z o.o. w Wałczu informuje, że zamieszczony został  wykaz na okres 21 dni, tj. od 11.01.2021r. do 01.02.2021r., lokalu użytkowego wchodzącego w skład gminnego zasobu przy Al. Zdob. Wału Pom. 9

2021-01-11

Ireneusz Karol

pobierz16

15

Zaproszenie do uczestnictwa w przetargu na wysokość czynszu najmu wolnego,
lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej przekraczającej 80m2, stanowiącego mieszkaniowy zasób Gminy Miejskiej Wałcz

Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. w Wałczu

Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez TBS sp. z o.o. w Wałczu informuje,
że w dniu 20.01.2021r. do godz. 1000, odbędzie się przetarg, na wysokość
czynszu najmu wolnego, lokalu mieszkalnego o pow. 89,56 m2, położonego   w
Wałczu, przy ulicy gen. L. Okulickiego 29a/4 w Wałczu,
stanowiącego własność Gminy Miejskiej Wałcz wynik

2021-01-04

Ireneusz Karol

pobierz15a

pobierz15b

pobierz15c

14
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu publicznego do 30.000 €
zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1843 z późn. zm.),
Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego
sp. z o.o. w Wałczu
PROWADZENIE CAŁODOBOWEGO POGOTOWIA LOKATORSKIEGO (ZABEZPIECZENIE I USUWANIE
AWARII) ORAZ WYKONYWANIE ROBÓT REMONTOWYCH I KONSERWACYJNYCH W ZASOBACH:,
KOMUNALNYCH GMINY MIEJSKIEJ WAŁCZ, TBS SP. Z O.O. W WAŁCZU, WSPÓLNOT
MIESZKANIOWYCH, W RAMACH ZLECEŃ, STAŁYCH NA OKRES OD 01.01.2021 r. do
31.12.2021 r., Termin złożenia oferty: 05.01.2021r. godz. 10:30 wynik

28-XII-2020

Jan Gacki

pobierz

13

Zaproszenie do uczestnictwa w przetargu na najem lokalu użytkowego

Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. w Wałczu

ogłoszenie na najem lokalu użytkowego w drodze przetargu nieograniczonego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Wałcz: - o  pow. 120,12 m2 położony  w Wałczu, w budynku mieszkalno - usługowym przy ulicy Kilińszczaków 13.  wynik

21-XII-2020

Ireneusz Karol

pobierz1

 

12
Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zamówienia o wartości
szacunkowej do 30.000€

Wspólnoty Mieszkaniowe Nieruchomości w Wałczu reprezentowane przez zarząd
sprawowany przez TBS sp. z o.o. w Wałczu

Wykonanie 5-cio letnich przeglądów instalacji elektrycznej w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych Nieruchomości w Wałczu. Termin złożenia oferty: 04.01.2021r.,godz.10:00 wynik

15-XII-2020

Alicja Starosta, Natalia Rzeczkowska

pobierz1

pobierz2

pobierz3

korekta

11

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu publicznego do 30.000 euro zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.)

Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Wałczu.

PROWADZENIE CAŁODOBOWEGO POGOTOWIA LOKATORSKIEGO (ZABEZPIECZENIE I USUWANIE AWARII) ORAZ WYKONYWANIE ROBÓT REMONTOWYCH I KONSERWACYJNYCH W ZASOBACH:
KOMUNALNYCH GMINY MIEJSKIEJ WAŁCZ
TBS SP. Z O.O. W WAŁCZU,
WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH
W RAMACH ZLECEŃ STAŁYCH NA OKRES OD 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
Termin złożenia oferty: 15.12.2019r. godz. 10:30   wynik

3-XII-2020

Jan Gacki

pobierz1

10

Zaproszenie do złożenia oferty
nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych
zamówienia o wartości szacunkowej do 30.000 €

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy
Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 28-30
w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu.

Wymiana stolarki okiennej na klatkach schodowych 
Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości 
przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 28-30 w Wałczu
Termin złożenia oferty:
11.12.2020r. godz. 10:00

wynik

27-XI-2020

Daniela Dudzicz Jerzy Florczak

pobierz1

pobierz2

09

Zaproszenie do uczestnictwa w przetargu na najem lokalu użytkowego

Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o

Najem lokalu użytkowego w drodze przetargu nieograniczonego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Wałcz: o pow. 120,12 m2 położony w Wałczu, w budynku mieszkalno - usługowym przy ulicy Kilińszczaków 13 wynik

23-XI-2020

Ireneusz Karol

pobierz

08

Zaproszenie do złożenia oferty
na realizację zamówienia o wartości szacunkowej do 30.000 €

Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w branży instalacji elektrycznej i domofonowej w zasobach Gminy Miejskiej Wałcz, Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Wałczu i budynkach WM w których zarząd sprawuje TBS w Wałczu
Termin złożenia oferty:
10.12.2020r. godz. 13:00  wynik

20-XI-2020

Jan Gacki

pobierz1

pobierz2

pobierz3

07

Zaproszenie do złożenia oferty
na realizację zamówienia o wartości szacunkowej do 30.000 €

Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o

Roboty budowlane polegające na przestawieniu pieców kaflowych, rozbiórka pieców kaflowych, czyszczenie pieców, wstawienie wyczystek.
Termin złożenia oferty: 03.12.2020r. godz. 10:00  wynik

18-XI-2020

Jan Gacki

pobierz1

pobierz2

pobierz3

06

TBS spółka z o.o. w Wałczu ogłasza przetarg na najem lokalu użytkowego w drodze przetargu nieograniczonego

Gmina Miejska Wałcz

wykaz na najem lokalu użytkowego w drodze przetargu nieograniczonego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Wałcz o  pow. 120,12 m2 położony w Wałczu, w budynku mieszkalno - usługowym przy ulicy Kilińszczaków 13

Termin złożenia oferty do: 02.12.2020 r. 

9-XI-2020

Ireneusz Karol

pobierz

05

TBS spółka z o.o. w Wałczu ogłasza przetarg na remont klatki schodowej 

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Kilińszczaków 68

Remont klatki schodowej WMN przy ul. Kilińszczaków 68 w Wałczu. Termin wykonania robót: 31-01-2020

Termin złożenia oferty do: 16.11.2020 r. godz. 9:00  wynik

5-XI -2020

Daniela Dudzicz

pobierz

 

04

Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. w Wałczu ogłasza przetarg na najem lokalu użytkowego w drodze przetargu nieograniczonego, 

Gmina Miejska Wałcz

Ogłoszenie na najem lokalu użytkowego w drodze przetargu nieograniczonego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Wałcz:  - o  pow. 42,80 m2 położony               w Wałczu, w budynku mieszkalno - usługowym przy ulicy Wojska Polskiego 8 – 10 .

Termin złożenia oferty do: 9.11.2020 r. godz. 9:00

2 XI 2020

Ireneusz

Karol

pobierz

03

Zaproszenie do złożenia oferty

na realizację zamówienia o wartości szacunkowej do 30.000 €

Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Wałczu

Opracowanie dokumentacji projektowo –kosztorysowej dla nieruchomości przy ul. Kościuszkowców 4 w Wałczu. 
Termin złożenia oferty:  01.12.2020r. godz. 10:00 

wynik

30-X-2020

Jan Gacki

pobierz
pobierz2

 

02

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zamówienia o wartości szacunkowej do 30.000 €

Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

Deratyzacja, dezynsekcja, likwidacja gniazd os, pszczół i szerszeni, ozonowanie pomieszczeń mieszkalnych, dezynfekcja po zgonie.

termin do 30.10.2020 r. godz. 10:00

wybrano ofertę najkorzystniejszą-pobierz

16-X-2020

Jan Gacki

pobierz

pobierz2

01

Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. w Wałczu ogłasza przetarg na najem lokalu użytkowego w drodze przetargu nieograniczonego, 

Gmina Miejska Wałcz

Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. w Wałczu ogłasza przetarg na najem lokalu użytkowego w drodze przetargu nieograniczonego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Wałcz o pow. 42,80 m2 położony w Wałczu, w budynku mieszkalno - usługowym przy ulicy Wojska Polskiego 10/l.u. 2U

Przetarg przeprowadzony zostanie przez Komisję powołaną Zarządzeniem Nr 0050.1.74.2020  Burmistrza Miasta Wałcz z dnia 13 maja.2020r.

termin do 2.11.2020 r. godz. 10:00

 

12-X-2020

 Ireneusz Karol

pobierz

   

 

 

 

 

 

 

archiwum_1     

archiwum_2

archiwum_3

przetargi - załączniki

Osoby odpowiedzialne

Autor:Krystyna Kalwasińska
Odpowiada:Kalwasińska
Wytworzył:Kalwasińska
Data ostatniej zmiany:2022-01-28 12:59:16
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 14921