Biuletyn Informacji Publicznej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Wałczu
drukuj

Archwium - Przetargi

 

NR   Zamawiający Przedmiot zamówienia Data publikacji Data złożenia oferty Osoba prowadząca sprawę Pliki do pobrania
96  

Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. w Wałczu

ul.Budowlanych 9/2

78-600 Wałcz

tel/fax 67-258-50-53

e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl

ogłoszenie na najem lokalu użytkowego w drodze przetargu nieograniczonego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Wałcz: - o  pow. 71,10 m2 położony  w Wałczu, w budynku mieszkalno-usługowym przy ulicy Okulickiego 3.

 

 

Ireneusz Karol

wykaz

ogłoszenie

95  

Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. w Wałczu

ul.Budowlanych 9/2

78-600 Wałcz

tel/fax 67-258-50-53

e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl

ogłoszenie na najem lokalu użytkowego w drodze przetargu nieograniczonego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Wałcz: - o  pow. 71,10 m2 położony  w Wałczu, w budynku mieszkalno-usługowym przy ulicy Alei Tysiaclecia 2A.

 

 

Ireneusz Karol 

wykaz

ogłoszenie

94   

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Wałczu

Zaproszenie do złożenia oferty na sprzątanie terenów zewnętrznych budynków przy Al.Zdob.Wał.Pom. 72B i 74B

03.08.2022 r.

wynik

11.08.2022r

Grzegorz Paluszkiewicz

zaproszenie do złożenia oferty

oferta cenowa - druk

wzór umowy

załącznik nr 1

załącznik nr 2

93  

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ulicy
Przedmiejska 16- 1-go Maja 46 w Wałczu

reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu.
ul. Budowlanych 9/2
78-600 Wałcz
tel/fax 67-258-50-53
e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl

 

Termomodernizacja budynku mieszkalnego Wspólnoty mieszkaniowej nieruchomości

   przy ulicy
Przedmiejska 16- 1-go Maja 46

w Wałczu

03.08.2022 r.

 

 17.08.2022 r. godz.10.00

Marek Grabias

Dawid Spyrzewski 

  1. Zaproszenie do złożenia oferty

 

  1. Druk oferty- złącznik nr 1

 

  1. Projekt architektoniczno-budowlany

 

  1. Projekt techniczny

 

  1. Specyfikacje techniczne

 

  1. Przedmiar robót

 

 

 

92  

Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. w Wałczu

ul.Budowlanych 9/2

78-600 Wałcz

tel/fax 67-258-50-53

e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl

ogłoszenie na najem lokalu użytkowego w drodze przetargu nieograniczonego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Wałcz: - o  pow. 28,10 m2 położony  w Wałczu, w budynku mieszkalno-usługowym przy ulicy Emilii Plater 20.

29.07.2022 r.    Ireneusz Karol

ogłoszenie

91  

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Wałczu

Zaproszenie do złożenia oferty na sprzątanie terenów zewnętrznych i powierzchni wewnętrznych budynków przy Al. Zdob.Wał. Pom. 72B i 74B

29.07.2022 r.

UNIEWAŻNIENIE

termin złożenia oferty do 08.08.2022 r do godz. 11:00 Grzegorz Paluszkiewicz

 zaproszenie

 oferta cenowa

 wzór umowy

 załącznik nr 1

 załącznik nr2

90  

Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o.      w Wałczu.

 

Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez TBS sp. z o.o. w Wałczu informuje, że zamieszczony został  wykaz na okres 21 dni, tj. od 01.07.2022 r. do 21.07.2022 r., lokalu uzytkowego wchodzącego w skład gminnego zasobu przy ulicy  Generała Okulickiego 3.

 

01.07.2022 r.   Ireneusz Karol

 wykaz

89  

Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o.      w Wałczu.

 


Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez TBS sp. z o.o. w Wałczu informuje, że zamieszczony został  wykaz na okres 21 dni, tj. od 10.06.2022 r. do 01.07.2022 r., lokalu uzytkowego wchodzącego w skład gminnego zasobu przy ulicy  Emilii Plater 20.

 


10.06.2022 r.   Ireneusz Karol

wykaz

88   Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Wałczu Zaproszenie do złożenia oferty na czyszczenie i usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych,spalinowych i wentylacyjnych.

31.05.2022 r.

wynik

Termin złożenia oferty do 30.06.2022 r. Grzegorz Paluszkiewicz

zaproszenie

oferta

wzór umowy GM

wzór umowy TBS

wykaz GM

wykaz TBS

 

 

87  

Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ulicy
Przedmiejska 16- 1-go Maja 46 w Wałczu

reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu.
ul. Budowlanych 9/2
78-600 Wałcz
tel/fax 67-258-50-53
e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl

Termomodernizacja budynku mieszkalnego Wspólnoty mieszkaniowej nieruchomości

   przy ulicy
Przedmiejska 16- 1-go Maja 46

w Wałczu

 

 

 


Termin złożenia oferty:
17.06.2022r. godz.10:00

 

 

Dawid Spyrzewski

Marek Grabias

 

01.zaproszenie do złożenia oferty

02.Druk oferty-załącznik nr1

03. Projektr architektoniczno-budowlany

04.Projekt techniczny

05.Specyfikacje techniczne

06.Przedmiot robót

86   Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w  Wałczu Zaproszenie do złożenia oferty na sprzątanie terenów zewnętrznych i powierzchni wewnętrznych budynku będącego własnością TBS Sp. z o.o. w Wałczu

25.05.2022 r.

WYNIK

03.06.2022 r.  Grzegorz Paluszkiewicz

zaproszenie

oferta

wzór umowy

85   Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Wałczu Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie okresowych przeglądów instalacji gazowych i okresowej kontroli przewodów kominowych

24.05.2022 r.

wynik

02.06.2022 r. Grzegorz Paluszkiewicz

zaproszenie

formularz ofertowy

wzór umowy GM

wzór umowy TBS

84   Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Wałczu. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie przeglądów okresowych budynków  branży sanitarnej

19.05.2022 r.

wynik

27.05.2022 r.  Grzegorz Paluszkiewicz 

zaproszenie

załącznik nr 1

wzór umowy

załącznik 2a

załącznik 2b

83

 

Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Wałczu

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonywanie robót ogólnobudowlanych, remontowych, konsrewacyjnych, dekarskich oraz zduńskich  na zasobach Komunalnych Gminy Miejskiej Wałcz, TBS Sp z o.o. w Wałczu , w ramach zleceń stałych.

18.05.2022 r.

WYNIK

26.05.2022 r.

Paweł Krenca

zaproszenie

załącznik nr 1

załacznik nr 2a

załącznik 2b

załącznik nr3

 

 

82

 

Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o.      w Wałczu.

 

Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez TBS sp. z o.o. w Wałczu informuje, że zamieszczony został  wykaz na okres 21 dni, tj. od 09.03.2022 r. do 29.03.2022r., lokal użytkowy wchodzacy w skład  gminnego zasobu przy ulicy  Kilińszczaków 70

09.03.2022 r.

 

Ireneusz Karol

wykaz

81

 

Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości numer 19 przy ulicy Dworcowej w Wałczu

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie wymiany wewnętrznych linii zasilających i wymiany analogowej instalacji domofonowej na instalację w systemie cyfrowym w budynku mieszkalnym numer 19 przy ulicy Dworcowej w Wałczu

07.03.2022 r.

wynik

do dnia 22 marca 2022 roku do godziny 14.00

 

Józef Grzelak

Zaproszenie 

Formularz ofertowy

Projekt budowlany

Projekt budowlany

Uprawnienia projektanta

Przedmiar robót

80

 

Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Wałczu

Wykonanie przegladów okresowych budynków branży elektrycznej

03.03.2022 r.

wynik

11.03.2022 r.

Paweł Krenca

Zaproszenie

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Załącznik nr 2a

Załącznik 2b

79

 

Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Wałczu

Wykonanie przegladów okresowych budynków branży budowlanej

03.03.2022 r.

wynik

11.03.2022 r.

 Paweł Krenca

Zaproszenie

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Załącznik 2a

Załącznik 2b

78

 

Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Wałczu

Wykonanie przegladów okresowych budynków branży sanitarnej

03.03.2022 r.

anulowano

11.03.2022 r

Paweł Krenca

Zaproszenie 

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Załącznik 2a

Załącznik 2b

77

 

Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Wałczu

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w branży wodno-kanalizacyjnej, gazowej, centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w zasobach Gminy Miejskiej Wałcz, Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Wałczu i budynkach WM w których zarząd sprawuje TBS w Wałczu

21.02.2022 r.

wynik

01.03.2022 r.

Paweł Krenca

Zaproszenie

Wzór Umowy

Formularz ofertowy

76

 

Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Wałczu

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w branży instalacji elektrycznej i domofonowej w zasobach Gminy Miejskiej Wałcz, Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Wałczu i budynkach WM w których zarząd sprawuje TBS w Wałczu
 

18.02.2022 r.

wynik

28.02.2022 r.

Paweł Krenca

zaproszenie

Umowa wzór

Formularz ofertowy

 

75

 

Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Wałczu

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w branży ogólnobudowlanej w zasobach Gminy Miejskiej Wałcz, Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Wałczu i budynkach WM w których zarząd sprawuje TBS w Wałczu

18.02.2022 r.

wynik

01.03.2022

Paweł Krenca

Zaproszenie

Wzór umowy

Formularz ofertowy

74

 

Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Wałczu

PROWADZENIE CAŁODOBOWEGO POGOTOWIA LOKATORSKIEGO (ZABEZPIECZENIE I USUWANIE AWARII)  W ZASOBACH:, KOMUNALNYCH GMINY MIEJSKIEJ WAŁCZ, TBS SP. Z O.O. W WAŁCZU, WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH, W RAMACH ZLECEŃ, STAŁYCH NA OKRES OD 16.02.2022 R. DO 31.12.2022 R.

28.01.2022 r.

informacja o wyborze oferty

 

Paweł Krenca

pobierz

Wzór Umowy 

Wzór Umowy 3b

Formularz ofertowy

Zmiana SWZ

73

 

Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. w Wałczu

ul.Budowlanych 9/2

78-600 Wałcz

tel/fax 67-258-50-53

e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl

ogłoszenie na najem garaży  usytuowanego na działce 747 i 748 przy ul. Wroniej w Wałczuw drodze przetargu nieograniczonego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Wałcz.
28.01.2022

 

Ireneusz Karol

287

288

72

 

Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. w Wałczu

ul.Budowlanych 9/2

78-600 Wałcz

tel/fax 67-258-50-53

e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl

Roboty budowlane polegające na przestaweniu pieców kaflowych, rozbiórka pieców kaflowych, czyszczenie pieców, wstawienie wieczystek
 
Termin złożenia oferty: 10.02.2022 r. godz. 9.00
25.01.2022 r.

10.02.2022 r. godz.9.00

Paweł Kranca

pobierz

pobierz

zmiana treści ogłoszenia

71

 

Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. w Wałczu

ul.Budowlanych 9/2

78-600 Wałcz

tel/fax 67-258-50-53

e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl

Sprzątanie terenów zewnętrznych i powierzchni wewnętrznych w budynku przy ul.
1-go Maja 14 będącym własnością Gminy Miejskiej Wałcz 
 
Termin złożenia oferty: 03.02.2022 r. godz.8.00
25.01.2022 r.

03.02.2022 r. godz. 8.00

Paweł Kranca

pobierz

pobierz

formularz ofertowy

zmiana treści

70

 

Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. w Wałczu

ul.Budowlanych 9/2

78-600 Wałcz

tel/fax 67-258-50-53

e-mail tbswalcz@tbswalcz.p

Udrażnianie i czyszczenie kanalizacji (przyłącza kanalizacyjnego na odcinku od  budynku do sieci miejskiej, wywóz nieczystości płynnych, czyszczenie suchych szaletów, pompowanie wody z piwnic i czyszczenie piwnic,
 
Termin złożenia oferty: 03.02.2022 r. godz.11.00
25.01.2022 r.

03.02.2022 r. godz.11.00

Paweł Krenca

pobierz

pobierz

69

 

Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. w Wałczu

ul.Budowlanych 9/2

78-600 Wałcz

tel/fax 67-258-50-53

e-mail tbswalcz@tbswalcz.p

Deratyzacja, dezynsekcja, likwidacja  gniazd os, pszczół i szerszeni, ozonowanie pomieszczeń mieszkalnych, dezynfekcja po zgodnie
 
Termin złożenia oferty: 03.02.2022 r. godz. 10:00
25.01.2022 r.

03.02.2022 r. godz.10.00

Paweł Krenca

pobierz1

pobierz2

68

 

Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. w Wałczu

ul.Budowlanych 9/2

78-600 Wałcz

tel/fax 67-258-50-53

e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl

ogłoszenie na najem garażu  usytuowanego na działce 1309/6 przy ul. Kościuszki w Wałczuw drodze przetargu nieograniczonego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Wałcz.

11.01.2022 r.

wynik

 

Ireneusz Karol

pobierz

67

 

Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. w Wałczu

ul.Budowlanych 9/2

78-600 Wałcz

tel/fax 67-258-50-53

e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl

ogłoszenie na najem lokalu użytkowego w drodze przetargu nieograniczonego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Wałcz: - o  pow. 26,70 m2 położony  w Wałczu, w budynku mieszkalno-usługowym przy ulicy Kilińszczaków 37a/l.u. nr 2. 11.01.2022 r.

 

Ireneusz Karol

pobierz

66

 

Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Wałczu

ul.Budowlanych 9/2

78-600 Wałcz

tel/fax 67-258-50-53

e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl

Sprzątanie terenów zewnętrznych i powierzchni wewnętrznych w budynku przy ul.
1-go Maja 14 będącym własnością Gminy Miejskiej Wałcz 
 
Termin złożenia oferty: 14.01.2022r. godz 13:00
28.12.2021 r.

Termin złożenia oferty: 14.01.2022r. godz 13:00

Marek Grabias

Zaproszenie do złożenia oferty, oferta cenowa i wzór.

Unieważnienie postępowania przetargowego.

 

65

 

Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Wałczu

ul.Budowlanych 9/2

78-600 Wałcz

tel/fax 67-258-50-53

e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w branży instalacji elektrycznej i domofonowej w zasobach Gminy Miejskiej Wałcz, Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Wałczu i budynkach WM w których zarząd sprawuje TBS w Wałczu
 
Termin złożenia oferty: 14.01.2022r. godz 13:00
28.12.2021 r.

Termin złożenia oferty: 14.01.2022r. godz 13:00

Marek Grabias

Zaproszenie do złożenia oferty, oferta cenowa i wzór.

Unieważnienie postępowania przetargowego.

64

 

Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Wałczu

ul.Budowlanych 9/2

78-600 Wałcz

tel/fax 67-258-50-53

e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl

Udrażnianie i czyszczenie kanalizacji (przyłącza kanalizacyjnego na odcinku od  budynku do sieci miejskiej, wywóz nieczystości płynnych, czyszczenie suchych szaletów, pompowanie wody z piwnic i czyszczenie piwnic,
 
Termin złożenia oferty: 14.01.2022r. godz 13:00
28.12.2021 r.

Termin złożenia oferty: 14.01.2022r. godz 13:00

Marek Grabias

Zaproszenie do złożenia oferty, oferta cenowa i wzór.

Unieważnienie postępowania przetargowego.

63

 

Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Wałczu

ul.Budowlanych 9/2

78-600 Wałcz

tel/fax 67-258-50-53

e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w branży ogólnobudowlanej w zasobach Gminy Miejskiej Wałcz, Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Wałczu i budynkach WM w których zarząd sprawuje TBS w Wałczu
 
Termin złożenia oferty:14.01.2022r. godz 13:00
28.12.2021 r.

Termin złożenia oferty: 14.01.2022 r. godz 13:00

Marek Grabias

Zaproszenie do złożenia oferty, oferta cenowa, wzór umowy.

Unieważnienie postępowania przetargowego.

62

 

Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Wałczu

ul.Budowlanych 9/2

78-600 Wałcz

tel/fax 67-258-50-53

e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl

Deratyzacja, dezynsekcja, likwidacja  gniazd os, pszczół i szerszeni, ozonowanie pomieszczeń mieszkalnych, dezynfekcja po zgodnie
 
Termin złożenia oferty: 14.01.2022 r. godz. 13:00
28.12.2021 r.

Termin złożenia oferty: 14.01.2022 r. godz 13:00

Marek Grabias

Zaproszenie do złożenia oferty, oferta cenowa, wzór umowy.

Unieważnienie postępowania przetargowego.

61

 

Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Wałczu

ul.Budowlanych 9/2

78-600 Wałcz

tel/fax 67-258-50-53

e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl

Roboty budowlane polegające na przestaweniu pieców kaflowych, rozbiórka pieców kaflowych, czyszczenie pieców, wstawienie wieczystek
 
Termin złożenia oferty: 14.01.2022 r. godz 13:00
28.12.2021 r.

Termin złożenia oferty: 14.01.2022 r. godz 13:00

Marek Grabias

Zaproszenie do złożenia oferty, oferta cenowa, wzór umowy.

Unieważnienie postępowania przetargowego.

60

 

Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Wałczu

ul.Budowlanych 9/2

78-600 Wałcz

tel/fax 67-258-50-53

e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w branży wodno-kanalizacyjnej, gazowej, centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w zasobach Gminy Miejskiej Wałcz, Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Wałczu i budynkach WM w których zarząd sprawuje TBS w Wałczu
 
Termin złożenia oferty: 14.01.2022 r. godz 13:00
28.12.2021 r.

Termin złożenia oferty: 14.01.2022 r. godz 13:00

Marek Grabias

Zaproszenie do złożenia oferty, oferta cenowa i wzór umowy.

Unieważnienie postępowania przetargowego.

59

 

Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. w Wałczu

ogłoszenie na najem lokalu użytkowego w drodze przetargu nieograniczonego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Wałcz: - o  pow. 46,53 m2 położony  w Wałczu, w budynku mieszkalno-usługowym przy ulicy Kilińszczaków 61/l.u. nr 2.

28.12.2021 r.

 

Ireneusz Karol

ogłoszenie

58

 

Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Wałczu

Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o remont klatek schodowych z wymianą WLZ oraz wymianą instalacji oświetleniowej w budynkach zlokalizowanych przy ulicy Ks. Domańskiego 1,3,5,7 w Wałczu

21.12.2021r.

05.01.2021 r.

 

projekt

wzór umowy

SWZ

ogłoszenie

identyfikator

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

57

 

Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Wałczu

Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o remont elewacji i docieplenie ścian i dachów, remont klatki schodowej w budynku wielorodzinnym przy ul. Generała L. Okulickiego 34 w Wałczu

21.12.2021r

05.01.2022 r.

M. Rudnicka

M.Eysymontt

 

projekt

wzór umowy

SWZ

ogłoszenie

identyfikator

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

56

 

Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Wałczu

PROWADZENIE CAŁODOBOWEGO POGOTOWIA LOKATORSKIEGO (ZABEZPIECZENIE I USUWANIE AWARII) ORAZ WYKONYWANIE ROBÓT REMONTOWYCH I KONSERWACYJNYCH W ZASOBACH:, KOMUNALNYCH GMINY MIEJSKIEJ WAŁCZ, TBS SP. Z O.O. W WAŁCZU, WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH, W RAMACH ZLECEŃ, STAŁYCH NA OKRES OD 01.01.2022 R. DO 31.12.2022 R.

17.12.2021 r.

30.12.2022 r. godz.10.00

M.Rudnicka

M. Eysymontt

pobierz

zmiana SOWZ

Informacja o Wyborze Najkorzystniejszej Oferty

55

 

Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o.      w Wałczu.

 

Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez TBS sp. z o.o. w Wałczu informuje, że zamieszczony został  wykaz na okres 21 dni, tj. od 15.12.2021r. do 05.01.2022r., garaż wchodzący w skład gminnego zasobu przy ulicy  Kościuszki na dz. 1309/6 .

 

09.12.2021 r.

 

Ireneusz Karol

pobierz

54

 

Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. w Wałczu

ogłoszenie na najem lokalu użytkowego w drodze przetargu nieograniczonego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Wałcz: - o  pow. 26,70 m2 położony  w Wałczu, w budynku mieszkalno - usługowym przy ulicy Kilińszczaków 37a/l.u. nr 2.

 

08.12.2021 r.

 

Ireneusz Karol 

pobierz

53

 

Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o.      w Wałczu.

 

Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez TBS sp. z o.o. w Wałczu informuje, że zamieszczony został  wykaz na okres 21 dni, tj. od 29.11.2021r. do 20.12.2021r., garaży nr 287 i 288  wchodzących w skład gminnego zasobu przy ulicy  Wroniej na dz. nr 287 i 288 .

 

25.11.2021 r.

 

Ireneusz Karol

pobierz1

pobierz2

52

 

Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości numer 19 przy ulicy Dworcowej w Wałczu

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie wymiany wewnętrznych linii zasilających i wymiany analogowej instalacji domofonowej na instalację w systemie cyfrowym w budynku mieszkalnym numer 19 przy ulicy Dworcowej w Wałczu

22.11.2021 r.

do dnia 13 grudnia 2021 r. do godz. 14.00

Józef Grzelak

pobierz

pobierz1

pobierz2

pobierz3

pobierz4

pobierz5

51

 

Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o.      w Wałczu.

 

Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez TBS sp. z o.o. w Wałczu informuje, że zamieszczony został  wykaz na okres 21 dni, tj. od 08.11.2021r. do 29.11.2021r., lokalu użytkowego wchodzącego w skład gminnego zasobu przy ulicy  Kilińszczaków 61/l.u. nr 2 .

05.11.2021 r.

 

Ireneusz Karol

pobierz51

50

 

Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o.      w Wałczu.

 

Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez TBS sp. z o.o. w Wałczu informuje, że zamieszczony został  wykaz na okres 21 dni, tj. od 08.10.2021r. do 28.10.2021r., lokalu użytkowego wchodzącego w skład gminnego zasobu przy ulicy  Kilińszczaków 37a/l.u. nr 2 .

 

08.10.2021 r.

 

Ireneusz Karol

pobierz50

49

 

Gmina Miejska Wałcz, Plac Wolności 1, 78-600 Walcz, reprezentowana przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Wałczu, ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz

Zaproszenie do złożenia oferty na rozbiórkę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Młynarskiej 2 w Wałczu

04.10.2021 r.

21.10.2021 r. godz. 9.00

Jan Gacki

pobierz49a

pobierz49b

 

pobierz49c

pobierz49d

pobierz49e

48

 

Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości numer 19 przy ulicy Dworcowej w Wałczu

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie wymiany wewnętrznych linii zasilających i wymiany analogowej instalacji domofonowej na instalację w systemie cyfrowym w budynku mieszkalnym numer 19 przy ulicy Dworcowej w Wałczu

1.10.2021

15.11.2021

12:00

Józef Grzelak

pobierz48 zaproszenie

pobierz48 załączniki

47

 

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Kilińszczaków 13 w Wałczu reprezentowana przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Wałczu ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz tel. 67-258-50-53

Remont dachu budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kilińszczaków 13 w Wałczu

 16.09.2021

12.10.2021 godz. 9,00

Kaczmarek, Grzelak

 

pobierz47(zip)

pobierz47zapr

46

 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Wałczu, ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz

TBS w Wałczu na wniosek Rady Nadzorczej zaprasza do złożenia oferty na badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2021r

21.09.2021

15.10.2021

A.Kozakowska

pobierz46

45

 

Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez TBS Wałcz, ul.

Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz.

remont budynku przy ul. Gen. L. Okulickiego 36 w Wałczu.

06.09.2021

20.10.2021 r. godz. 09,00.

Jan Gacki

pobierz45

pobierz45

44

 

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Okulickiego 30 w Wałczu

reprezentowana przez :TBS sp. z o.o. w Wałczu ul. Budowlanych 9/2 78-600 Wałcz tel. 67-258-50-53 e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl

Termomodernizacja i remonty budynku mieszkalno-uzytkowego Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Okulickiego 30 w Wałczu

 

20.10.2021 r. godz. 10.00

Jerzy Florczak

Marek Grabias

pobierz44

pobierz44

43

 

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości numer 17 przy ulicu Dworcowej w Wałczureprezentowana przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego spólka z o.o.

Zaproszenie do złożenia oferty na wymianę drzwi wejsciowych do klatki schodowej w budynku mieszkalnym numer 17 przy Dworcowej w Wałczu

23.08.2021 r. 

do dnia 07 września 2021 r. 

Józef Grzelak

pobierz43

pobierz43

pobierz43

42

 

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości numer 19 przty ulicu Dworcowej w Wałczu

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie przebudowy instalacji gazowej w budynku mieszkalnym numer 19 przy ulicy Dworcowej w Wałczu

09.08.2021 r.

25.08.2021 r.do godz. 12.00

Józef Grzelak

pobierz42

pobierz42

pobierz42

pobierz42

pobierz42

pobierz42

pobierz42

pobierz42

41

 

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości numer 19 przty ulicu Dworcowej w Wałczu

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie wymiany wewnętrznych linii zasilajacych i wymiany aqnalogowej instalacji domofonowej na instalację w systemie cyfrowym w budynku mieszkalnym numer 19 przy ulicy Dworcowej w Wałczu

09.08.2021 r.

25.08.2021 r. do godz. 12.00

Józef Grzelak

pobierz41

pobierz41

pobierz41

pobierz41

pobierz41

pobierz41

 

 

 

40

 

Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez TBS Sp. z o.o. w Wałczu

Prowadzenie całodobowego pogotowia lokatorskiego (zabezpieczenie i usuwanie awarii) oraz wykonywanie robót remontowych i konserwacyjnych w zasobach KOMUNALNYCH GMINY MIEJSKIEJ WAŁCZ, TBS SP. z o.o. W WAŁCZU, WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH, w ramach zleceń stałych na okres od dnia podpisania umowy do 31.12.2021 r.,

05.08.2021r.

12.08.2021 r.

Jan Gacki

pobierz40

39

 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Wałczu, ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz

nasadzenie drzew

28.07.2021 r.

10.08.2021 r.

Jan Gacki

pobierz39

pobierz39

pobierz39

38

 

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ulicy

Okulickiego 30 w Wałczu


reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu.
ul. Budowlanych 9/2
78-600 Wałcz
tel. 67-258-50-53
e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl

Termomodernizacja i remonty  

budynku mieszkalno-użytkowego  Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy 

Ul. Okulickiego 30                   

 w Wałczu

 

 

26.07.2021 r.

09.08.2021 r. godz.10.00

Jerzy Florczak

Marek Grabias

pobierz38

pobierz38

pobierz38

pobierz38

pobierz38

pobierz38

pobierz38

pobierz38

pobierz38

pobierz38

37

 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Wałczu, ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz

Nasadzenie drzew

13.07.2021r.

28.07.2021 r. godz.9.00

Jan Gacki

pobierz37a

pobierz37b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

 

Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. w Wałczu

ogłoszenie na najem lokalu użytkowego w drodze przetargu nieograniczonego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Wałcz: - o  pow. 46,53 m2 położony  w Wałczu, w budynku mieszkalno - usługowym przy ulicy Kilińszczaków 61/l.u. nr 2.

 

12.07.2021 r.

 

Ireneusz Karol

pobierz36

35

 

Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. w Wałczu

Wykaz lokalu użytkowego wchodzącego w skład gminnego zasobu przy
ul. Kilińszczaków 61/l.u nr2 w Wałczu, przeznaczonego do wynajmu w drodze przetargu nieograniczonego

02.07.2021

 

Ireneusz Karol

pobierz35

34

 

Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Wałczu

PROWADZENIE CAŁODOBOWEGO POGOTOWIA LOKATORSKIEGO (ZABEZPIECZENIE I USUWANIE AWARII) ORAZ WYKONYWANIE ROBÓT REMONTOWYCH I KONSERWACYJNYCH W ZASOBACH:, KOMUNALNYCH GMINY MIEJSKIEJ WAŁCZ, TBS SP. Z O.O. W WAŁCZU, WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH, W RAMACH ZLECEŃ, STAŁYCH NA OKRES OD 19.07.2021 r. do 31.12.2021 r.,

25.06.2021 r.

19.07.2021 r. godz. 10.30

Jan Gacki

pobierz

33

 

Wspólnoty Mieszkaniowe

wykonanie okresowych przeglądów instalacji gazowych i przewodów kominowych oraz usuwanie zanieczyszczeń z przewodów kominowych w budynkach Wspólnot         Mieszkaniowych

24.06.2021 r.

30.06.2021 r. do godz. 10.00

Natalia Rzeczkowska

pobierz33a

pobierz33b

pobierz33c

32

 

Wspólnota Mieszkaniowa przy ulicy Spokojnej 6 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez TBS sp. z o.o. w Wałczu ul. Budowlanych 9/2 78-600 Wałcz tel. 67-258-50-53 e-mail: tbswalcz@tbswalcz.pl

Remont kominów ponad dachem Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Spokojnej 6 w Wałczu.

30.08.2021 r.

09.09.2021 r. godz. 10.00

Jerzy Florczak

Marek Grabias

pobierz32a

pobierz32b

pobierz32c

pobierz32

31

 

Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. w Wałczu

ogłoszenie na najem lokalu użytkowego w drodze przetargu nieograniczonego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Wałcz: - o  pow. 28,10 m2 położony  w Wałczu, w budynku mieszkalno - usługowym przy ulicy                 E. Plater 20.

 

10.06.2021r.

Nie ma tutaj terminu złożenia oferty, bo jego ofertą jest uczestnictwo w przetargu

 

Ireneusz Karol

pobierz31

30   Wspólnoty Mieszkaniowe

wykonanie okresowych przeglądów instalacji gazowych i przewodów kominowych oraz usuwanie zanieczyszczeń z przewodów kominowych w budynkach Wspólnot        Mieszkaniowych

07.06.2021 r.

21.06.2021 r.

Natalia Rzeczkowska

pobierz30a

pobierz30b

pobierz30c

29   Gmina Miejska Wałcz teprezentowana przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. w Wałczu

Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez TBS spółka z o.o. w Wałczu informuje, ze zamieszczony został wykaz na okres 21 dni tj. od 01.06. 2021 r. do 21.06.2021 r. lokalu użytkowego wchodzącego w skład gminnego zasobu przy ulicy E. Plater 20

24.05.2021 r.

 

Ireneusz Karol

pobierz29

28   Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ulicy Podgórnej 30 i Podgórnej 32 w Wałczu

 

Kompleksowe utrzymanie porządku i czystości

18.05.2021

31.05.2021

Alicja Starosta

pobierz28a

pobierz28b

pobierz28c

27

 

Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez TBS Wałcz, ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz.

rozbiórka dwóch garaży z uporządkowaniem terenu przy ul. Szczęśliwa 1 w Wałczu.

17.05.2021

1.06.2021 r. godz. 11.00

Jan Gacki

pobierz27a

pobierz27b

26

 

Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez TBS Wałcz, ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz.

Montaż jednej rury ocieplanej kwasoodpornej do gazowego podgrzewacza wody i jednej rury ocieplanej do wentylacji pomieszczenia łazienki przy ul. Gen. L. Okulickiego 26/1 w Wałczu.

05.05.2021 r.

14.05.2021 r.

godz. 9,00.

Jan Gacki

pobierz26a

pobierz26b

25

 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego SP. z o.o. w Wałczu, ul.Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez TBS Wałcz, Wspólnoty Mieszkaniowe Nieruchomości reprezentowane przez TBS Wałcz.

 

Wykonanie okresowych przeglądów instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, elementów instalacji wodnej i kanalizacyjnej odprowadzających ścieki z budynku, przejść przyłączy instalacyjnych przez ściany budynku, instalacji odprowadzającej wody odpadowe do sieci. Zgodnie z Prawem Budowlanym z dnia 7 lipca 1994 r. art . 62 ust 1 pkt 1 lit a) i pkt 2 oraz RMSWiA z dnia 16.08.1999 r. wsprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.

 

22.04.2021

12.05.2021 godz.9.00

Jan Gacki

pobierz25a

pobierz25b

pobierz25c

24

 

Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. w Wałczu

ogłoszenie na najem lokalu użytkowego w drodze przetargu nieograniczonego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Wałcz: - o  pow. 82,46 m2 położony  w Wałczu, w budynku mieszkalno - usługowym przy ulicy Kilińszczaków 35/1.

 

2021-04-09
 
 

 

Ireneusz Karol

pobierz24

23
 
Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia publicznego, którego wartość nie
przekracza wymiaru w złotych równowartości kwoty 130.000 złotych
Gmina Miejska Wałcz, Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz reprezentowana przez TBS
Sp. z o.o. w Wałczu i Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w
Wałczu ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz.
Wykonanie 5-cio letnich przeglądów instalacji elektrycznej i domofonowej w
zasobach Gminy Miejskiej Wałcz i TBS Wałcz. Termin złożenia ofert 01.03.2021
r. godz. 10,00.

2021-02-12

Jan Gacki

pobierz23a

pobierz23b

22

 

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zamówienia o wartości szacunkowej do 30.000€

Wspólnoty Mieszkaniowe Nieruchomości w Wałczu reprezentowane przez zarząd sprawowany przez TBS sp. z o.o. w Wałczu

Wykonanie 5-cio letnich przeglądów instalacji elektrycznej w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych Nieruchomości w Wałczu. 

Termin złożenia oferty: 01.03.2021r.,godz.10:00

wynik22

2021-02-08

Grażyna Kaczmarek

Daniela Dudzicz

pobierz22a

pobierz22b

pobierz22c

pobierz22d

21

 

Zaproszenie do uczestnictwa w przetargu na najem lokalu użytkowego

Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. w Wałczu 

ogłoszenie na najem lokalu użytkowego w drodze przetargu nieograniczonego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Wałcz: - o  pow. 41,90 m2 położony  w Wałczu, w budynku mieszkalno - usługowym przy ulicy Al. Zdob. Wału Pom. 11.

2021-02-08

Ireneusz Karol

pobierz21

20

 

Gmina Miejska Wałcz, reprezentowana przez TBS sp. z o.o. w Wałczu, na podstawie art. 35
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
podaje do publicznej wiadomości

Gmina Miejska Wałcz, reprezentowana przez TBS sp. z o.o. w Wałczu

Wykaz lokalu użytkowego wchodzącego w skład gminnego zasobu przy
ul. Kilińszczaków 35/1 w Wałczu, przeznaczonego do wynajmu w drodze przetargu nieograniczonego

2021-02-08

+21 dni

Ireneusz Karol

pobierz20

19

 

Postępowanie prowadzone trybie zamówienia publicznego,
której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty
130.000 złotych.

Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. w Wałczu 

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami w branży : instalacji elektrycznych oraz instalacji domofonowych. wynik19

2021-01-29

Jan Gacki

pobierz19

18

 

Zaproszenie do uczestnictwa w przetargu na najem lokalu użytkowego

 

Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. w Wałczu 

ogłoszenie na najem lokalu użytkowego w drodze przetargu nieograniczonego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Wałcz: - o  pow. 41,90 m2 położony  w Wałczu, w budynku mieszkalno - usługowym przy ulicy Al. Zdob. Wału Pom. 11  wynik

2021-01-11

Ireneusz Karol

pobierz18

17

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami podaje się do publicznej wiadomości wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajmu

Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o.      w Wałczu

Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez TBS sp. z o.o. w Wałczu informuje, że zamieszczony został  wykaz na okres 21 dni, tj. od 11.01.2021r. do 01.02.2021r., lokalu użytkowego wchodzącego w skład gminnego zasobu przy Al. Zdob. Wału Pom. 11

2021-01-11

Ireneusz Karol

pobierz17

16

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami podaje się do publicznej wiadomości wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajmu

Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o.      w Wałczu. 

Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez TBS sp. z o.o. w Wałczu informuje, że zamieszczony został  wykaz na okres 21 dni, tj. od 11.01.2021r. do 01.02.2021r., lokalu użytkowego wchodzącego w skład gminnego zasobu przy Al. Zdob. Wału Pom. 9

2021-01-11

Ireneusz Karol

pobierz16

15

 

Zaproszenie do uczestnictwa w przetargu na wysokość czynszu najmu wolnego,
lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej przekraczającej 80m2, stanowiącego mieszkaniowy zasób Gminy Miejskiej Wałcz

Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. w Wałczu

Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez TBS sp. z o.o. w Wałczu informuje,
że w dniu 20.01.2021r. do godz. 1000, odbędzie się przetarg, na wysokość
czynszu najmu wolnego, lokalu mieszkalnego o pow. 89,56 m2, położonego   w
Wałczu, przy ulicy gen. L. Okulickiego 29a/4 w Wałczu,
stanowiącego własność Gminy Miejskiej Wałcz wynik

2021-01-04

Ireneusz Karol

pobierz15a

pobierz15b

pobierz15c

14
 
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu publicznego do 30.000 €
zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1843 z późn. zm.),
Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego
sp. z o.o. w Wałczu
PROWADZENIE CAŁODOBOWEGO POGOTOWIA LOKATORSKIEGO (ZABEZPIECZENIE I USUWANIE
AWARII) ORAZ WYKONYWANIE ROBÓT REMONTOWYCH I KONSERWACYJNYCH W ZASOBACH:,
KOMUNALNYCH GMINY MIEJSKIEJ WAŁCZ, TBS SP. Z O.O. W WAŁCZU, WSPÓLNOT
MIESZKANIOWYCH, W RAMACH ZLECEŃ, STAŁYCH NA OKRES OD 01.01.2021 r. do
31.12.2021 r., Termin złożenia oferty: 05.01.2021r. godz. 10:30 wynik

28-XII-2020

Jan Gacki

pobierz

13

 

Zaproszenie do uczestnictwa w przetargu na najem lokalu użytkowego

Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. w Wałczu

ogłoszenie na najem lokalu użytkowego w drodze przetargu nieograniczonego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Wałcz: - o  pow. 120,12 m2 położony  w Wałczu, w budynku mieszkalno - usługowym przy ulicy Kilińszczaków 13.  wynik

21-XII-2020

Ireneusz Karol

pobierz1

 

12
 
Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zamówienia o wartości
szacunkowej do 30.000€

Wspólnoty Mieszkaniowe Nieruchomości w Wałczu reprezentowane przez zarząd
sprawowany przez TBS sp. z o.o. w Wałczu

Wykonanie 5-cio letnich przeglądów instalacji elektrycznej w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych Nieruchomości w Wałczu. Termin złożenia oferty: 04.01.2021r.,godz.10:00 wynik

15-XII-2020

Alicja Starosta, Natalia Rzeczkowska

pobierz1

pobierz2

pobierz3

korekta

11

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu publicznego do 30.000 euro zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.)

Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Wałczu.

PROWADZENIE CAŁODOBOWEGO POGOTOWIA LOKATORSKIEGO (ZABEZPIECZENIE I USUWANIE AWARII) ORAZ WYKONYWANIE ROBÓT REMONTOWYCH I KONSERWACYJNYCH W ZASOBACH:
KOMUNALNYCH GMINY MIEJSKIEJ WAŁCZ
TBS SP. Z O.O. W WAŁCZU,
WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH
W RAMACH ZLECEŃ STAŁYCH NA OKRES OD 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
Termin złożenia oferty: 15.12.2019r. godz. 10:30   wynik

3-XII-2020

Jan Gacki

pobierz1

10

 

Zaproszenie do złożenia oferty
nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych
zamówienia o wartości szacunkowej do 30.000 €

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy
Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 28-30
w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu.

Wymiana stolarki okiennej na klatkach schodowych 
Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości 
przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 28-30 w Wałczu
Termin złożenia oferty:
11.12.2020r. godz. 10:00

wynik

27-XI-2020

Daniela Dudzicz Jerzy Florczak

pobierz1

pobierz2

09

 

Zaproszenie do uczestnictwa w przetargu na najem lokalu użytkowego

Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o

Najem lokalu użytkowego w drodze przetargu nieograniczonego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Wałcz: o pow. 120,12 m2 położony w Wałczu, w budynku mieszkalno - usługowym przy ulicy Kilińszczaków 13 wynik

23-XI-2020

Ireneusz Karol

pobierz

08

 

Zaproszenie do złożenia oferty
na realizację zamówienia o wartości szacunkowej do 30.000 €

Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w branży instalacji elektrycznej i domofonowej w zasobach Gminy Miejskiej Wałcz, Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Wałczu i budynkach WM w których zarząd sprawuje TBS w Wałczu
Termin złożenia oferty:
10.12.2020r. godz. 13:00  wynik

20-XI-2020

Jan Gacki

pobierz1

pobierz2

pobierz3

07

 

Zaproszenie do złożenia oferty
na realizację zamówienia o wartości szacunkowej do 30.000 €

Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o

Roboty budowlane polegające na przestawieniu pieców kaflowych, rozbiórka pieców kaflowych, czyszczenie pieców, wstawienie wyczystek.
Termin złożenia oferty: 03.12.2020r. godz. 10:00  wynik

18-XI-2020

Jan Gacki

pobierz1

pobierz2

pobierz3

06

 

TBS spółka z o.o. w Wałczu ogłasza przetarg na najem lokalu użytkowego w drodze przetargu nieograniczonego

Gmina Miejska Wałcz

wykaz na najem lokalu użytkowego w drodze przetargu nieograniczonego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Wałcz o  pow. 120,12 m2 położony w Wałczu, w budynku mieszkalno - usługowym przy ulicy Kilińszczaków 13

Termin złożenia oferty do: 02.12.2020 r. 

9-XI-2020

Ireneusz Karol

pobierz

05

 

TBS spółka z o.o. w Wałczu ogłasza przetarg na remont klatki schodowej 

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Kilińszczaków 68

Remont klatki schodowej WMN przy ul. Kilińszczaków 68 w Wałczu. Termin wykonania robót: 31-01-2020

Termin złożenia oferty do: 16.11.2020 r. godz. 9:00  wynik

5-XI -2020

Daniela Dudzicz

pobierz

 

04

 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. w Wałczu ogłasza przetarg na najem lokalu użytkowego w drodze przetargu nieograniczonego, 

Gmina Miejska Wałcz

Ogłoszenie na najem lokalu użytkowego w drodze przetargu nieograniczonego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Wałcz:  - o  pow. 42,80 m2 położony               w Wałczu, w budynku mieszkalno - usługowym przy ulicy Wojska Polskiego 8 – 10 .

Termin złożenia oferty do: 9.11.2020 r. godz. 9:00

2 XI 2020

Ireneusz

Karol

pobierz

03

 

Zaproszenie do złożenia oferty

na realizację zamówienia o wartości szacunkowej do 30.000 €

Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Wałczu

Opracowanie dokumentacji projektowo –kosztorysowej dla nieruchomości przy ul. Kościuszkowców 4 w Wałczu. 
Termin złożenia oferty:  01.12.2020r. godz. 10:00 

wynik

30-X-2020

Jan Gacki

pobierz
pobierz2

 

02

 

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zamówienia o wartości szacunkowej do 30.000 €

Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

Deratyzacja, dezynsekcja, likwidacja gniazd os, pszczół i szerszeni, ozonowanie pomieszczeń mieszkalnych, dezynfekcja po zgonie.

termin do 30.10.2020 r. godz. 10:00

wybrano ofertę najkorzystniejszą-pobierz

16-X-2020

Jan Gacki

pobierz

pobierz2

01

 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. w Wałczu ogłasza przetarg na najem lokalu użytkowego w drodze przetargu nieograniczonego, 

Gmina Miejska Wałcz

Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. w Wałczu ogłasza przetarg na najem lokalu użytkowego w drodze przetargu nieograniczonego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Wałcz o pow. 42,80 m2 położony w Wałczu, w budynku mieszkalno - usługowym przy ulicy Wojska Polskiego 10/l.u. 2U

Przetarg przeprowadzony zostanie przez Komisję powołaną Zarządzeniem Nr 0050.1.74.2020  Burmistrza Miasta Wałcz z dnia 13 maja.2020r.

termin do 2.11.2020 r. godz. 10:00

 

12-X-2020

 Ireneusz Karol

pobierz

     

 

 

 

 

 

 

archiwum_1     

archiwum_2

archiwum_3

przetargi - załączniki

Osoby odpowiedzialne

Autor:Krystyna Kalwasińska
Odpowiada:Kalwasińska
Wytworzył:Kalwasińska
Data ostatniej zmiany:2022-09-05 07:49:46
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 17934